• Čeština
  • English
  • Deutsch

Firma Karel Hanzík – Hudební nástroje, vznikla plynule z truhlářství v roce 2001. Tehdy jsem začal vyrábět strunné nástroje typu – lyra, kantela, citera a jim podobné. V roce 2007 se ke mně přidal Ing. Petr Kopeček a společně jsme se pustili do výroby háčkových harf. Po prvních třech letech, kdy jsme sbírali informace a zkušenosti, jsme v současné době schopni navrhnout a postavit harfu podle požadavku zákazníka. Každý postavený nástroj je originál.

Používáme v maximální míře rukodělnou práci a povrchovou úpravu tvrdými vosky a oleji. Na přání můžeme zajistit i povrch lakovaný, ale v zimních měsících jsou tyto možnosti omezené a jsme odkázáni na kooperaci.

Výška v současné době vyráběných harf je od 100 do 160 cm, ale můžeme postavit i harfy větší (i dvou a trojřadé). Počet strun bývá v rozmezí 26–36, tónový rozsah C – c4. V první oktávě od velkého C používáme kovové struny s tlumením, které zajistí velmi podobný zvuk, jako mají struny umělé, nebo originální sady od firmy Markstrings z USA. Umělé struny lze použít u velkých modelů od velkého E, u menších od malého c.

Materiál používaný na stavbu harf, je hlavně javor, jasan, jilm a také lepené materiály, jako bambus, nebo multiplex. Poslední dva jmenované materiály umožňují postavit sloupek a hlavu z jednoho kusu a odstranit tak možnost jeho pozdějšího rozlepení. Z bambusu stavíme i celé harfy (kromě strun).

Struny nylonové odebíráme od firmy Markstrings z USA, kovové od Gorstrings ze Starého Hrozenkova. Přelaďovací háčky jsou páčkové od firmy Camac . Ladící kolíky, rozváděcí kolíčky a ladící klíče jsou od firmy Rubner.

Harfu je možno ozvučit, což je také vhodné i kvůli ladění v hlučnějších prostorách, vestavěním osvědčených snímačů od firmy Cejpek.

Sortiment harf stále rozšiřujeme. Začali jsme používat speciální tenké ozvučné desky bez otvorů (kvůli možnosti prasknutí), čímž nástroje získaly na síle zvuku a tím se zlepšil i dynamický rozsah nástroje.

Harfy se staly naším osudem a cestou…sice nevyšlapanou, protože používáme netradiční technologie a vyrábíme způsobem, kterým se hudební nástroje jinde nevyrábějí, jak se vyjádřil jeden z nejlepších hudebních interpretů v okolí, ale dodal, že nástroje hrají a je o ně zájem, tak proč tyto technologie nepoužít. Dlužno přiznat, že naše současné výrobní postupy se těm tradičním začínají vzdáleně podobat.

Těší se na Vás Petr Kopeček a Karel V. Hanzík

The company Karel Hanzík – Musical Instruments evolved out of a cabinet shop in 2001. At that time, I started to make stringed instruments: lyres, kanteles, citterns and the like. In 2007, I was joined by Ing. Petr Kopeček and, together, we began to make hook harps. After an initial three-year period during which we gathered information and experience, we now have the capability to design and build a harp to customer specifications. Each instrument we build is an original.

To the maximum extent possible, we use hand work techniques and hard wax and oil-based finishes. At the customer’s request, we can also provide a lacquer finish, but in the winter months these possibilities are limited as we have to utilize the services of a third party.

The harps we are currently making range from 100 to 160 cm (40–63 inches) in height, but we are capable of making larger harps (including double and triple harps). The number of strings is usually 26–36, and the tone range C – c4. For the first octave starting from the lower C, we use metal strings – with muting upon request – which have a sound very similar to artificial strings and which enable a range of muting settings, or an original set of strings from the U.S. company Markstrings.

In terms of the woods used, our harps are mainly from maple, ash, and elm, as well as glued materials such as bamboo and multiplex. With the latter, it is possible to build the body and column from a single piece of material, which eliminates the possibility of it coming apart later. With bamboo harps, the entire instrument (except the strings) can be made from bamboo.

We source nylon strings from Markstrings (U.S.A.), and metal strings from Gorstrings in Starý Hrozenkov, Czech Republic. The hooks, which are used to raise or lower the pitch, use either a simple stainless steel design manufactured in-house, or a lever design from the company Camac. The tuning pegs, tuning tool, and other hardware are from the company Rubner.

Our harps can be fitted with pickups for amplification, which can be useful when tuning the instrument in settings with higher levels of background noise. We use tried and tested pickups from the company Cejpek, or a miniature condenser microphone.

We are constantly expanding our harp range. We have begun to use special, thin sounding boards without openings (eliminating cracking). The new sounding boards give the instrument a fuller sound and improved dynamic range.

Harps have become our fate and our path. . . and it is definitely a less travelled path because, as one of the best performers in our area said, we use unconventional technologies and build harps using techniques not used elsewhere. He added, however, that the instruments play well and they are in demand, so why not use these techniques? That said, I do have to admit that, as time goes on, our techniques are beginning to resemble the traditional ones more and more.

Die Firma Karel Hanzík – Die Musikinstrumente, entstand stetig aus der Schreinerei seit dem Jahre 2001. Damals began ich die Saiteninstrumente Typs – Lyra, Kantele, Zither und ähnliche Instrummente anfertigen. Im Jahre 2007 ist mir Ing. Petr Kopeček abgelehnt und zusammen beganen wir an die Hakenharfen. Nach erten drei Jahren, wenn wir die Informationen und die Erfahrungen gesammelt haben, sind wir zur Zeit fähig die Harfe nach dem Vorderung des Kundes vorschlagen und anfertigen. Jedes aufbebaute Instrumment ist das Original. Wir denken, dass das Musikinstrument in erster Reihe spielen kann, guten Ton haben soll. Seines Aussehen und eventuelle Schnitzdekoratione oder gemalte Dekoratione, die das Instrument mehr teuer machen, sind (vorläufig) nicht so wichtig.

Wir benutzen am meinsten (im Maximum) unsere Handarbeit, die Oberflächenau­sstattung mit den Hartwahsen und mit den Ölen. Nach Wunsch können wir auch lackierte Oberfläche besorgen. Aber in der Winterzeit sind die Möglichkeiten für lackierte Oberflächen begrenzt, wir sind auf die Kooperation hingewiesen.

Zur Zeit ist die Höhe von den gebastelten Harfen von 100 bis 160 cm, aber wir sind fähig auch die grössere Harfen (auch zweireihinge oder dreireihinge Harfen) anfertigen. Die Anzahl der Saiten ist von 26 bis 36 Saiten, Der Umfang des Tones ist von C bis c4. In erster Oktave von dem grossen C benutzen wir Metallsaiten oder originale Saitensätze von der Firma Markstrings aus USA . Die Metallsaiten sind mit dem Schalldämpfer, der den sehr ähnlichen Ton wie die küstlichen Saiten sicherstellt. Die küstlichen Saiten kann man bei den grossen Modellen von grossem E, bei den kleineren Modellen von kleinem c benutzen.

Das benutzte Materialen für den Harfenaufbau sind meistens der Ahorn, die Esche, die Ulme und auch das Klebematerial wie zum beispiel der Bambus oder das Multiplex. Das Multiplex ermöglicht das Säelchen und den Kopf aus einem Stück anfertigen und die Möglichkeit das spätere Abkleben vom Material zu entfernen. Aus Bambus können wir die ganze Harfe außerdem Saiten anfertigen.

Die küstliche Saiten beziehen wir von der Firma Markstrings aus den USA, die Metallsaiten von Gorstrings aus Starý Hrozenkov. Umgestimmte Käkchen sind einfache, rostfreie und selbstgemachte Käkchen oder die Habelkäkchen von der Firma Camac. Die stimmenden Bolzen, die verteilten Bolzchen und die stimmenden Schlüssel sind von der Firma Rubner. Die Harfe kann man mit dem dringebauten bescheinigte Tonabnehmer von der Firma Cejpek oder mit dem Miniaturkonden­satormikrophon vertonen. Es ist geeignet wegen der Stimmung in läuteren Räumen.

Das Harfensortiment verbreiten wir weiterhin. Wir beganen die dünnen akustischen Spezialplatten ohne die Öffnungen (wegen der Möglichkeit zu zerspringen) benutzen. Je gewannen die Instrumente mehr Kraft des Tones, desto verbesserte auch der dynamische Umfang des Instrumentes.

Die Harfen wurden unser Schicksal und unser Weg…der Weg ist wohl nicht betreten, weil wir nicht traditionelle Technoligien benutzen. Wir fertigen auf Art an, auf die man Musikinstrumente woanders nicht anfertigt. So drückte sich einer der besten Musikinterpret in der Umgebung aus. Und er bemerkte, dass die Instrumente gut spielen und es gibt Interesse für sie. „So, weil diese Technilogien nicht benutzen?“ Es stellt sich heraus, dass unsere gleichzeitige Erzeugungsprozesse die traditionelle Erzeugungsprozesse im Entfernsten ähnlich sein anfangen.